IV JORNADA DE GESTIÓ DE L'ESPORT 

2 de març de 2022 - Saló de Graus de la Facultat Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, Universitat de València

DIMECRES 2 DE MARÇ DE 2022

16:00 h - 16:30h | INAUGURACIÓ DE LES JORNADES


Dr. Ferran Calabuig.  Degà de la Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport.

Alberto Vidal. PhD en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport.

16:30 - 17:30 h | CONFERÈNCIA SOSTENIBILITAT I ESPORT: 'NO FOTEM LA NATURA'


Blai Carbonell.  'Cambiar de altitud'. TOTGLOBO.

Presenta Dr. Ferran Calabuig.

17:30 - 18:00 h | COFFEE BREAK

18:00 - 19:15 h | TAULA REDONA - LA GESTIÓ DE L'ESPORT DES DE LA PERSPECTIVA DE LA IGUALTAT


David Gómez. València Gay Games 2026

Vicente Lli. Secretari tècnic Federació Espanyola de Gimnàstica 2018-2019

Alex Heras. Fundació Trinitat Alfonso

Lucía Carmona. Federació d' Hoquei de la Comunitat Valenciana

Puri Naya. Directora Comunicació Teika


Modera Dra. Ana María Gómez

19:15- 19:30h | DESCANS

19:30 - 20:30 h | TAULA REDONA - EMPRENEDORIA AL MÓN DE L'ESPORT I LA GESTIÓ ESPORTIVA


Rubén Alburquerque. Responsable bases UCAM Esports

Javier Zahonero. EntrenamientoCiclista

Patricia López. Juntas es mejor

Fran Reina. CEO Healtplace


Modera Dra, María Huertas González

20:30 h | CLOENDA

Representació del Col·lectiu d'Estudiants de Postgrau Especialistes en la Gestió i Direcció de l'Acticitat Física i l'Esport

CONEIX ALS PONENTS

DegÀ y profeSsor de FCAFE - UV

FERRÁN CALABUIG 

PHD EN CIèNCIeS DE L'ACTIVItAt FÍSICA Y l'esport

ALBERTO VIDAL

TOTGLOBO

BLAI CARBONELL


VALÈNCIA GAY GAMES 2026


DAVID GÓMEZ


SECRETARI TÈCNIC FEDERACIÓ ESPANYOLA DE GIMNÀSTICA 2018-2019

VICENTE LLI


Fundació TriniTAT Alfonso


ALEX HERAS


FEDERACIÓ D'HOQUEI DE LA CVLUCIA CARMONA


DIRECTORA DE COMUNICACIÓ TEIKAPURI NAYA

RESPONSABLE DE LES BASES DE UCAM ESPORTS

RUBÉN ALBURQUERQUE

ENTRENAMIENTOCICLISTA


JAVIER ZAHONERO

JUNTAS ES MEJOR


PATRICIA LÓPEZ 

CEO HEALTHPLACEFRAN REINA

MODERA - DRA. UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

MARIA HUERTAS GONZÁLEZ

MODERA - DRA. universitat de valencia

ANA MARÍA GÓMEZ 

COM INSCRIURE'S A LES JORNADES?

Completa el següent formulari per a formalitzar la teua inscripció. 

I JORNADA D'ESPORTS ELECTRÒNICS EN VIDEO - 14 FEBRER 2019

II JORNADA D'ESPORTS ELECTRÒNICS EN VIDEO - 16 I 17 DECEMBRE 2020

III JORNADA GESTIÓ DE L'ESPORT EN VIDEO - 29 I 30 DE SETEMBRE DE 2021

QUI SOM?

El col·lectiu d'Estudiants de Postgrau Especialistes en Gestió de l'Activitad Física i de l'Esport de la Universitat de València (UV) és una entitat que naix amb la principal finalitat de proposar espais d'actuació en l'àmbit de la gestió esportiva, per al desenvolupament i formació de l'alumnat del Màster Universitari en Direcció i Gestió de l'Activitat Física i l'Esport i del Programa de Doctorat en Activitat Física i Esport. 


El 7 de gener del 2019 quedem registrats oficialment en el cens d'associacions i col·lectius d'estudiants de la UV. Des de llavors, cada curs acadèmic, en col·laboració amb el Servei d'Informació i Dinamització (Sedi) i el Sport Management Innovation Research Group (SMIrg) , organitzem diverses activitats i esdeveniments on compartim la nostra passió per la gestió de l'esport, tant amb tota la comunitat universitària de la UV, com amb la resta d'actors socials vinculats amb l'esport.


Quins son els nostres objectius?


Entre altres, destaquem el següents:

  • Facilitar que l'alumnat membre del col·lectiu millore la seua capacitat de comunicar i difondre tant a la comunitat acadèmica com a la societat societat, amb rigor i claredat, els seus projectes d'investigació y/o de desenrotllament professional, compartint i transferint els resultats obtinguts.
  • Promoure activitats vinculades a la comprensió i formació sistemàtica en el camp d'estudi de la l'Activitat Física i Gestió de l'Esport i domini de les habilitats i mètodes d'investigació relacionats amb el el dit camp.
  • Difondre les activitats i projectes realitzats pels estudiants de Gestió de l'Activitat Física i l'Esport en els postgraus oferits per la UV entre tota la comunitat acadèmica de la UV, posant especial èmfasi en els estudiants de Grau i Postgrau de la Facultat de Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport.
  • Promocionar els postgraus vinculats amb la Gestió de l'Activitat Física i l'Esport oferits en la UV.
  • Assistir en congressos, seminaris, jornades de formació, etc., on es difonguen els treballs realitzats pels estudiants de postgrau en el camp de la Gestió de l'Activitat Física i l'Esport en la UV.
  • Promoure l'associacionisme juvenil entre els estudiants de postgrau de la UV i la seua connexió amb el món professional, així com la resta de societat.

POSA'T EN CONTACTE AMB NOSALTRES!

NOM
COGNOMS
EMAIL
MISSATGE
0 of 350